Matematik og gaming; muligvis din vej til et bedre og længere liv.

….

Hvordan kan det være at de fleste danske børn og unge ikke kan koncentrere sig om matematik, mens koncentrationsevnen ikke er noget problem når der skal spilles? Vi mennesker er ifølge hjerneforskningen naturligt kodede til matematik, og mange mener faktisk at spil kan være løsningen, når det kommer til at opgradere vores indlæringsevne.

Læs med her og bliv klogere på, hvorfor du bare skal lade dine børn spille løs og måske selv deltage noget mere. Dine matematiske egenskaber vil ikke bare blive bedre, du øger potentielt også din egen overlevelsesevne.


Der er noget råddent ved matematikken i Danmarks rige

I den seneste PISA-undersøgelse (Programme for International Student Assessment) ligger 12 % af de danske 4. klasseelever i toppen af bedømmelsesskalaen i matematik. Til sammenligning er det kun 6 % af de andre landes 4. klasseelever der når helt derop. Det er derfor nemt at tro, at den flotte score betyder, at det generelt går godt for de danske elever i matematiktimerne. Desværre tegnes et mere nedslående billede når der dykkes ordentlig ned i tallene.

I dag betragtes matematik stadig som “et af de svære fag” og omtrent 62 % af de danske folkeskoleelever udtrykker en grad af utilfredshed med faget, og næsten en fjerdedel bryder sig decideret ikke om det. I 2014 dumpede 16 % af 9. klasserne i matematik til deres afgangseksamen, mens 40 % fik under 2 i gennemsnit. I maj i år kom det yderligere frem, via Undervisningsministeriets opgørelser over eksamenskaraktererne fra landets folkeskoler, at det står værst til i hovedstadsområdet. Hele 38 ud af i alt 52 københavnske folkeskoler lå under forventet niveau i færdighedsregning ved afgangsprøverne i 2017. Kun syv ud af 52 skoler præsterede sidste år over det forventede niveau.   

Formanden for Danmarks Matematiklærerforening erkender, at der er et problem, men at han ikke har noget bud på, hvorfor matematik i dag opleves så vanskeligt for så mange.

Matematikken er i vores DNA

Det er synd, at matematik efterlader mange med sådan en dårlig oplevelse, for det er faktisk, og har altid været, livsvigtig viden for os. I 2014 modtog tre forskere den prestigesfyldte danske hjerneforskningspris The Brain Prize for at opdage, at vi har et særligt område i hjernen som er aktivt, når vi laver matematik. Det betød, at vi kan konkludere, at vi fra naturens hånd er kodede til matematisk tænkning, fordi det at kunne regne og begribe mængder har hjulpet os til at overleve. Det er eksempelvis vigtigt at kunne fordele maden ligeligt i en gruppe så ingen sulter, ligesom det er praktisk lynhurtigt at kunne bedømme hvor mange personer, der befinder sig i fjendens gruppe. »Vores hjerne tvinger os til at analysere verden i mængder og matematiske relationer helt ubevidst. Hvis vi kigger på et stykke papir med en masse prikker, så vil hjernen som det første gå i gang med at vurdere antallet af prikkerne,« udtaler Stanislas Dehaene, fransk forfatter og kognitiv neuroscientist i artiklen bragt på videnskab.dk

Matematik har altså været ekstremt vigtigt for hele vores evolution og derfor giver det også mening, at det ligger naturligt til os.

Men matematik fremstår langt fra naturligt for alle; mange danske skoleelever er i dag diagnosticeret med ADHD og opleves som børn der særligt har svært ved at koncentrere sig i matematiktimerne. Men hvorfor er det de på ingen måde har svært ved at koncentrere sig, når der skal spilles? Det spørgsmål har mange forskere og forældre heldigvis arbejdet for at finde et svar på, og i dag ved man, at spilbaseret læring er vejen til at holde børns koncentration.

It’s in a game

I 2015 publicerede tidsskriftet Games and Culture et opsigtsvækkende forsøg udført at forskere fra Aarhus Universitet. Forsøgte påviste, at folks engagement højnes betydeligt, ikke bare når de spiller, men alene ved forventningen om, at der skal spilles, simpelthen fordi spil kobles til sjov og leg. Det bløder rent faktisk læringen og det tunge stof op, og hos Gravity Board Games har vi oplevet lignende resultater.

I 2017 deltog over 400 elever, fordelt på 21 klasser på 10 skoler, i et eksperiment ledet af Aalborg Universitet i samarbejde med Gravity Board Games og Danmarks Matematiklærerforening. Formålet var at undersøge om brugen af Gravity Board Games balancespil Hungry Higgs i matematiktimerne havde nogen positiv effekt på elevernes motivation og oplevelse af mening med at lære matematik. Og det havde det. Forsøget viste et signifikant fald i elevernes amotivation og manglende oplevelse af formål med at lære matematik. Samtidig rapporterede eleverne, at de følte sig mere motiverede til at lære matematik fordi de fik lov til at spille. Hør hvad direktøren for Danmarks Matematiklærerforening og professor i læring og uddannelse fortæller om forsøgets resultater.

Forskning viser, at mange elevers lyst til at lære, ikke bare matematik men generelt, falder efter 6. klassetrin. En af årsagerne er, at det ikke længere føles rart og meningsfyldt at tilegne sig “skolerelateret læring”, og at det bliver vanskeligere for de unge at se linket mellem det, de lærer, og deres egen hverdag. Her har spil magt som nyttigt redskab, når det kommer til at uddanne børn og unge. Spillet kan nemlig noget helt centralt som mange andre læringsværktøjer mangler; det gør det sjovt at lære.

..
English version coming soon.

….

Gravity Board Games