Gåden om skakkens oprindelse

….

Skak er et af de ældste brætspil i menneskets historie og et unik vidnesbyrd om kulturel udvikling og udveksling. I dag spiller mere end 600 millioner mennesker skak på verdensplan, og det gør det dermed til verdens mest populære brætspil.

Skak har gennem århundreder sat markante kulturelle spor, som præger adskillige lande i dag: i Rusland anser man det at kunne spille skak som en afgørende lederskabsevne, i den tyske by Ströbeck har skak været obligatorisk i folkeskolen siden 1823, på det kroatiske flag er placeret et skakbræt til ære for Peter Orseolo, som vandt sin frihed i et spil skak, og i Danmark benyttes skak som læringsmetode i flere skoler.

Men selvom skak uden tvivl er det vigtigste spil i verdenshistorien, er spørgsmålet omkring dets oprindelse stadig åbent.

chess-set-atlantic-series-black-cream-chess-pieces-1_480x320.jpg

Verdenshistoriens mest omdiskuterede spil

Historien bag spillet, som til alle tider har været symbol for dygtighed, strategisk overblik og tilmed genialitet, hersker der usikkerhed om selv i dag. Førende skakforskere er uenige om, hvorvidt spillet stammer fra Indien, Persien, nu kendt som Iran, eller Kina.

En af de mest dominerende og forførende fortællinger om skakkens fødselshistorie handler om spillet chaturanga og en indisk konge ved navn Balhait. Kongen var frustreret over, at der kun fandtes terningespil og intet spil som trænede omtanke, koncentration og udholdenhed. Han bad derfor sin vismand Sissa om at opfinde et spil, som vægtede de færdigheder, og som, vigtigst af alt, baserede sig på krigens mekanismer: Kongen anså nemlig krig som det ypperste forbillede for læring. Sissa adlød og opfandt chaturanga - skaks forgænger.  

Fra historien om Balhait stammer sandsynligvis vores moderne kobling af skak til krig, men selvom historien er berømt, er den kun en legende. Kong Balhait har aldrig eksisteret, men den mytiske Balhait læner sig tæt op ad en af indiens mest magtfulde herskere, kong Chandragupta II, som regerede fra 375 til 415.

I dag betragtes Balhait og hans vismand derfor ikke som en pålidelig kilde til skakkens oprindelse, idet forskere er enige om det usandsynlige i, at forløberen til skak alene skulle være én mands fortjeneste, siden der er fundet arkæologiske spor af spillet flere steder i verden.

De mest berømte skakbrikker var vikingernes

I begyndelsen af 1800-tallet gjorde de lokale beboere på den skotske ø Isle of Lewis et fund, som skulle gå over i verdenshistorien. De opdagede 93 forskellige skakbrikker, som lå gemt i et gammelt stengærde. Man mener, at brikkerne er lavet i Trondheim omkring 1150-1200, hvor Isle of Lewis hørte under Norge. Brikkerne lå skjult, indtil de formentlig skulle fragtes til Irland som handelsvare, hvor man kunne sælge dem for et betydeligt beløb. De er nemlig lavet af noget så sjældent som hvalrostænder og udført med stor detaljerigdom. Brikkerne, som har fået navnet The Lewis Chessmen, forestiller konger, dronninger, biskopper, riddere samt bønder, og repræsenterer således datidens sociale hierarki.

De norske skakbrikker, som i dag er de mest berømte i verden og udstillet på British Museum i London, er dog ikke det ældste fund. De tidligst kendte skakbrikker blev fundet i 1977 i Uzbekistan og er fra omkring 762. Her er der tale om en meget lille samling bestående af syv elfenbensbrikker. De ældste nedskrevne skakregler er på arabisk og er skrevet omkring 850. Før det findes der udelukkende antydninger af spillet og det på arabisk, persisk, sanskrit og kinesisk, men der er ingen fuldkommen beskrivelse af spillet, ligesom reglerne varierer fra land til land.

The Lewis Chessmen I The

The Lewis Chessmen I The


Skak er en blanding af forskellige spil

Antallet af forskere, som har skrevet og forsket i skak, er utallige og det er uhyre vanskeligt at nærme sig en ultimativ forklaring på, hvordan skak er opstået. Det gør heller ikke sagen bedre at hvert af de potentielle oprindelseslande, Indien, Iran og Kina alle har interesse i at være skakkens moder.

En af de mest sandsynlige teorier omkring skaks opståen er fremsat af den berømte tyske skakhistoriker Gerhard Josten, som mener, at skak er dannet ud fra en blanding af populære indiske væddeløbsspil, det kinesiske spil Go og den ældgamle astrologiske tradition. Princippet om at erobre kongen skulle stamme fra Go, hvor der, ligesom i skak, er to spillere som repræsenteres af henholdsvis sorte og hvide brikker. Som i skak kan modpartens brik slås væk i Go, hvis ens egen brik lander på samme sted som modpartens. Man mener derfor, at skak adopterede reglen derfra. Muligheden for at en bonde kan avancere til en dronning i skak, minder også til forveksling om en regel fra det gamle hinduistiske spil Ashtapada. Her kan en brik også avancere til en anden brik af højere rang, og forvandlingen fra bonde til dronning er  med al sandsynlighed lånt fra Ashtapada.

Astrologiens indflydelse på skak kommer ifølge Gerhard Foster til udtryk i løberen. Løberen og dens bevægelsesmønster minder nemlig om den måde kompassets forgænger, astrolabiet, fungerer på. En vigtigt pointe er også, at astrologer var en del af den intellektuelle elite i Antikken, og at skak fra begyndelsen var et spil forbeholdt intellektuelle.

Chanturange brikker fra Sydindien.jpg


Skak spredte sig via multikulturel handel

Én ting er forskerne dog enige om, og det er, at handelsruten The Silk Road, Silkevejen, som gik fra Kina til Mesopotamien var af afgørende betydning i spredningen af chaturanga til Egypten, Rusland og  Europa.

Indtil 1849 var skakregler og udseende vidt forskellige, men blev med skakmesterens Howard Stauntons design standardiseret, hvorved skakspillet, som vi kender det i dag, blev født.


Hos Gravity Board Games er vi vilde med skak, og derfor har vi selvfølgelig vores egen udgave, hvor vi har tilføjet vores signatur; tyngdekraften. Se mere her.

..
English version coming soon.

….


Gravity Board Games